Health Holland. Nederland is een paradijs.

4 januari 2015

vws_mg_4726ok, Titel volgtEen onderdeel van de internationaliseringsstrategie van de Nederlandse topsector Life Sciences & Health (LSH) is de ontwikkeling van een sector-specifieke branding die past bij de algemene Holland Branding die door het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt gevoerd. Een dergelijke branding verstevigt het imago van Nederland in het buitenland. Het topteam LSH vroeg me als strategisch trekker van het proces Internationale Profilering. Deze branding ontwikkelde ik in 2014 in nauwe samenwerking met de brede Life Sciences & Health sector en de ministeries van Economische Zaken, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Buitenlandse Zaken, en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

De Nederlandse cultuurelementen explorative spirit, cross-fertilization, purposeful zie je bij uitstek in de Nederlandse Life Sciences & Health sector. Onze eeuwenlange Nederlandse traditie van wetenschap, de liberale aanpak, samenwerking en de manier waarop we zorgoplossingen bedenken in ons zorgstelsel onderscheidt ons ten opzichte van andere landen. Deze unieke eigenschappen maken Nederland de ultieme partner voor oplossingen voor de huidige maatschappelijke uitdagingen die wereldwijd spelen op het gebied van gezondheid en welzijn. De visie van de topsector Life Sciences & Health richt zich op vitale burgers in een gezonde economie. Op het aanpakken van maatschappelijke zorg-vragen die wereldwijd kwaliteit van leven bevorderen, maar ook op het betaalbaar blijven van hoogkwalitatieve zorg.

8096258816_f2d24c46db_sliderDe topsector stimuleert (inter)nationale, multidisciplinaire, publiek-private samenwerking gericht op valorisatie van innovaties. Dat moet gebeuren door het aantrekken van middelen, het delen van best practises en een productieve infrastructuur. Nogal een mond vol, met als belangrijkste pijlers vertrouwen en samenwerking om exportmogelijkheden te benutten.

Met persoonlijke ervaringen in het achterhoofd voel ik me nauw verbonden met deze Life Sciences & Health sector en visie. Een goede motor om de haast onhaalbare doelstellingen in korte tijd te bereiken. De sector wil de bekendheid van Nederland als ‘Life Sciences & Health land’ naar relevante buitenlandse doelgroepen vergroten. Mijn advies was onder andere het ontwikkelen van een (inter)nationaal kernverhaal dat door alle betrokkenen in de LSH sector in het buitenland zou kunnen worden verteld. Een dergelijk kernverhaal moet inzicht geven en verklaren wat de toegevoegde waarde van de Nederlandse Life Sciences & Health sector is, en wat het economisch en maatschappelijk belang wereldwijd is. Ook zou de basis voor een LSH ‘toolkit’ gecreeerd moeten worden gelegd, met middelen waarmee Nederlandse organisaties en ambassades in het buitenland communiceren. Met gemeenschappelijke inzet kan communicatief een olievlek verspreiding in gang worden zetten. Want met het doorvertellen van het verhaal krijgt de complexe informatie waaruit het is opgebouwd betekenis. Daar gaat het immers om: dat informatie in de hoofden van mensen betekenis krijgt en persoonlijk, in hun hart, tot hun verbeelding spreekt.

voetjeJuist in deze sector zijn mensen vaak intrinsiek verbonden met hun doelstellingen op het gebied van gezondheid. De sector bestaat echter – naast alle overheidsbelangen – uit een breed scala van bedrijven tot kennisinstellingen, ziekenhuizen en zorgverzekeraars. Het vastleggen van een gezamenlijk verhaal – hoe eenvoudig dat ook klinkt –vereiste inzicht in alle belangen en een brugfunctie tussen de ministeries. Draagvlak bereiken bij alle betrokken partijen was van cruciaal belang, en tevens het meest moeilijke om te bereiken. Met drie grote bijeenkomsten van influencers in de sector, en het inzetten van een specifieke vraagstelling methode kwamen we tot de kern. Het erkennen van belangen, maar met name doorhakken van knopen (en niet teveel polderen) was een uitdaging. Een kritische noot omvatte het maken van keuzes uit de talloze verhalen uit de sector die tot nu toe in het buitenland gebruikt werden. Belangrijk bleek om een aantal verhalen die op basis van criteria gekozen werden consequent te gebruiken. Over Nederlandse top-oplossingen op het gebied van farma en biotech, de bouw van ziekenhuizen, medtech, zorg en preventie. Ik heb deze samenwerking tussen de sector en diverse ministeries als uniek ervaren. Een verbindende rol voor een doel dat me na aan het hart ligt: gezondheid.

Op 16 december 2014 zijn de resultaten en de ’toolkit’ voor internationale branding onder de vlag Health Holland tijdens de Zorg-TOP in de Ridderzaal in Den Haag gepresenteerd aan directieleden uit het brede Life Sciences & Health werkveld, ondersteund door minister Edith Schippers van het minsterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Alsmede door het ministerie van Buitenlandse Zaken die de Holland Branding voert. Een waardig begin van regievoering op de internationale profilering van de Nederlandse Life Sciences & Health sector.

Lees hier meer.

De website (en branding toolkit) Health Holland 

Het strategisch communicatieplan is op te vragen; niet als download beschikbaar gesteld.

20141205 HH cmyk

Lees ook deze bespiegelingen

Interview met Carina

Interview met Carina

Het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen vroeg mij om onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor...

Polycrisis

Polycrisis

Ooit moest ik het meervoud van crisis beschrijven, want op school kreeg ik strafwerk van de rector; een opstel. Het...

Cities of Things

Cities of Things

Een van de belangrijkste veranderingen die onze relatie met technologie bepalen is de rol die machine-intelligentie...

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *