Holst Centre en Visie Nldse hightech sector

7 juli 2015

In de lente 2015 zette ik voor Holst Centre een traject uit voor een strategisch communicatieplan. Het Carwei vraagmodel en de betrokkenheid van Holst Centre stakeholders vormden de leidraad. Holst Centre is HET open innovatiemodel voor Nederland. Ik vond het een eer om voor deze internationale organisatie te werken.

Het topteam HTSM en collega’s bij het ministerie van Economische Zaken vroegen me daarnaast voor de redactie van het visiedocument van de sector High Tech Systemen en Materialen voor VNO-NCW. Ook hier is het Carwei vraagmodel ingezet om visie en missie te formuleren, en het rapport heeft de Holland High Tech look&feel (rapport hier te downloaden). Dit document zal door VNO-NCW worden gebruikt als input voor het Visiedocument Topsectoren 2025. Het dient ook als basis voor de komende Kennis-en innovatieagenda 2016-2019 van de topsector HTSM. Op de Holland High Tech website staan de zes prioriteiten die het topteam HTSM in dit document benoemt:

  1. Publiek-private samenwerking
  2. Toename van private én publieke investeringen in R&D
  3. Betrokkenheid en groei mkb-bedrijven verder vergroten
  4. Internationale samenwerking in R&D versterken
  5. Zorgen voor voldoende bèta- en technisch opgeleide mensen en daarnaast buitenlands talent blijven aantrekken
  6. Holland High Tech nationaal en internationaal profileren

Voor dat laatste punt zet ik mij in, in samenwerking met de hightech sector en de overheid. Om Nederland internationaal als high-tech land te positioneren moet een langjarig beleid gevoerd te worden, zowel door de hightech sector zelf als door de overheid. Branding is meer dan folders en beurzen. Evenementen zijn weliswaar een belangrijk onderdeel van de communicatiekanalen, maar het gaat uiteindelijk om een consistent en continu uitgebrachte boodschap op basis van een geloofwaardige en krachtige inhoud. Een gezamenlijke boodschap die uitstijgt boven het individuele belang. Dat je in Nederland moet zijn voor (technologische) oplossingen van maatschappelijke uitdagingen op het gebied van gezondheid, mobiliteit, energie, veiligheid en het klimaat. Omdat we als Nederlanders een eeuwenlange cultuur van samenwerken, openheid en creativiteit hebben. Deze boodschap voert de Holland Branding van de rijksoverheid inmiddels ook.

Mijn persoonlijk plezier zit in de internationale samenwerking, EN in de gedachte dat de toegevoegde waarde van Nederlandse technologie niet meer alleen vanuit de harde technologische kant benaderd wordt. ICT verandert onze leefwereld van alledag, en technologie bepaalt steeds meer ons dagelijks leven, maar de we bepalen natuurlijk zelf tot hoever deze invloed gaat. Het gaat niet om het propageren van ‘solutionism’, dat technologie als totaaloplossing ziet,  maar om een nieuwe manier van vertellen over de kracht van Nederlandse innovaties. Vergeleken met andere landen hebben we het al jaren zo goed dat we wat gezapig zijn geworden, en vergeten om over onze kracht te vertellen. Als democratie zullen we nooit kunnen opbieden tegen de snelheid van economische groei die centraal aangestuurde landen laten zien. Maar we moeten niet met onze handen in de zakken blijven juichen. Dan halen onder andere Aziatische landen ons economisch op sommige vlakken nog sneller links en rechts in. ‘Be good and tell it’.

Lees ook deze bespiegelingen

Polycrisis

Polycrisis

Ooit moest ik het meervoud van crisis beschrijven, want op school kreeg ik strafwerk van de rector; een opstel. Het...

Cities of Things

Cities of Things

Een van de belangrijkste veranderingen die onze relatie met technologie bepalen is de rol die machine-intelligentie...

Water dwingt tot samenwerken

Water dwingt tot samenwerken

Als je in het leven niemand vertrouwt, heb je geen fijne tijd. Als je wilt samenwerken, moet je ook uitgaan van de...

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *