Internationalisering Strategie

10 november 2015

asmlwittepakkenKun je met één strategie de wereldmarkt op? De Nederlandse hightech sector (HTSM) concurreert op mondiale schaal en richt zich op de ontwikkelingen op de wereldmarkt. In november 2015 waren de Innovatie Attache’s en hoofden Economie van alle Nederlandse ambassades een week terug in Nederland om oa afspraken te maken voor 2016. Er liggen volop kansen in Duitsland, Frankrijk, China, (Taiwan), de Verenigde Staten, Korea, Japan, Brazilië, India, Israël, Singapore, Turkije en België. Deze landen investeren fors in (hightech) productiefaciliteiten, kennis, innovatie en infrastructuur. De Internationaliseringsstrategie van de Nederlandse hightech sector heeft vier hoofdthema’s: het benutten van groeikansen (met focus op specifiek benoemde doellanden), technologische samenwerking (zowel nationaal als internationaal), strategische acquisitie (het aantrekken/versterken van buitenlandse, kennisintensieve investeringen in Nederland) en human capital (het aantrekken van buitenlandse studenten en kenniswerkers). De Holland High Tech branding is het bindmiddel tussen de vier hoofdthema’s en het instrument om de Nederlandse hightech één gezicht te geven.

lenzenHet Visiedocument van de hightech sector stelt dat intensievere samenwerking en betere afstemming tussen de activiteiten van overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven het internationale succes van de Nederlandse hightech sector in het buitenland vergroot. Op papier is dat altijd waar, maar de uitwerking van het proces, het opbouwen van verhaalvorming en vertrouwen is natuurlijk de kunst. Met steun van buitenlandse posten worden per land focusgebieden aangemerkt waar kansen voor de Nederlandse hightech sector liggen. De plannen van de HTSM subsectoren in de doellanden(markten) zijn leidend voor het bepalen van de jaarlijkse actielijst, de rolling agenda per land. Als het ware ‘product-marktcombinaties’. Fantastisch om samen te werken in dit hybride samenwerkingsverband tussen bedrijfsleven en overheid.

Wie de kracht van de Nederlandse hightech sector mee uit wil dragen, en/of de propositie van zijn hightech organisatie wil versterken, kan de Holland High Tech toolkit met communicatiemiddelen downloaden op http://www.hollandhightech.nl/international/about-holland-high-tech/documents

De website voor internationale bezoekers die in Nederlandse hightech geinteresseerd zijn

De Nederlandstalige Holland High Tch website

Kennis- en Innovatieagenda HTSM 

HHT int banner RGB 2014 slider

 

 

 

 

 

 

 

Lees ook deze bespiegelingen

Polycrisis

Polycrisis

Ooit moest ik het meervoud van crisis beschrijven, want op school kreeg ik strafwerk van de rector; een opstel. Het...

Cities of Things

Cities of Things

Een van de belangrijkste veranderingen die onze relatie met technologie bepalen is de rol die machine-intelligentie...

Water dwingt tot samenwerken

Water dwingt tot samenwerken

Als je in het leven niemand vertrouwt, heb je geen fijne tijd. Als je wilt samenwerken, moet je ook uitgaan van de...

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *