Over carina weijma

 

 

 

 

Carina Weijma heeft meer dan 15 jaar ervaring in leiding geven en strategische advisering in  samenwerkingsverbanden en veranderingstrajecten.
• Gespecialiseerd in regierollen, en als bruggenbouwer.
• In publiek-private samenwerkingsverbanden tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid. Met een internationale blik.
• In economische verdienmodellen, en in organisaties die geen winstoogmerk hebben.
• Uitgangspunt is altijd de vraag ‘vanuit welke waarden werken wij, en hoe dragen we bij?’
• De strategische route is out-of-the-box. Gericht op meerwaarde voor alle betrokken partijen, met uiteenlopende belangen. Met ziel en zakelijkheid.

Carina Weijma werkte met innovatieve organisaties zoals ASML, Holst Centre, European Space Agency (ESA), Brainport Eindhoven, het Van Abbemuseum. Zij werkt in samenwerkingsverbanden zoals de Topsector High Tech Systemen en Materialen, en de Nationale Artificial Intelligence Coalitie. Waaronder branche verenigingen, Ministeries van Economische Zaken en Buitenlandse Zaken, RVO, en ambassades.

Carina Weijma vervult daarnaast een aantal functies in Raden van Toezicht en Advies.