Ter land, ter zee, en in de lucht

Zorgeloos mobiel zijn. Nee, niet op je telefoon, maar wel in de manier waarop je je verplaatst. Dat zou voor alles en iedereen in 2050 zorgeloos moeten zijn. Zodat jong en oud, arm en rijk, valide en mindervalide uitstekend overal naar toe kunnen. Betaalbaar, veilig, comfortabel, makkelijk én gezond. In slimme en duurzame steden met optimale doorstroming van mensen en goederen. Waarbij ‘mobiliteit’ de schakel is tussen wonen, vrije tijd, en werken. En dat liefst emissieloos.

We hebben een nieuw kabinet, maar dezelfde wensen om de milieuschade te beperken, en om de VN-klimaatafspraken van Parijs te halen. Daar hebben de EU-lidstaten met elkaar  afgesproken dat de EU in 2030 minimaal 40 procent% minder moet uitstoten, liefst zelfs 55 procent% minder.. Mooi dat men het eens is aan de Mobiliteitstafel binnen het Klimaatakkoord. Maar dan moet er wel boter bij de vis; geld om te realiseren dat alle manieren van vervoer en infrastructuur optimaal ontwikkeld en benut worden, én schoon zijn; in luchtvaart, zeevaart en via de weg. Dat kost onderzoek, inzet van bedrijven, en R&D investeringen.

Research & Development

Door de coronacrisis werd de Nederlandse mobiliteitsindustrie geconfronteerd met omzetdalingen, waardoor juist bezuinigd moest worden op R&D-investeringen. Maar juist investeringen in R&D zijn noodzakelijk om de innovatiekracht van de Nederlandse maakindustrie te waarborgen! En tegelijkertijd moet minder energiegebruik, het gebruik van duurzame energiebronnen én ook een digitale transitie worden gestimuleerd.

Miljoeneninvestering in projecten

In het voorjaar van 2021 is daarom 150 miljoen euro beschikbaar gesteld als steunmaatregel voor het Nederlandse mobiliteitscluster voor R&D-projecten in de automobielsector, de maritieme sector en de lucht- en ruimtevaart. Emissieloos slim rijden, vliegen en varen. En bovendien investeren in R&D, van groot belang voor bedrijven in de mobiliteitssectoren. Onder andere RAI Automotive Industry NL en Brainport Development, de NAG vanuit de luchtvaartsector, en de maritieme sector hebben zich hiervoor ingezet. Want Nederland wil zijn concurrentiepositie internationaal verder verstevigen. De miljoeneninvestering geeft een ambitieus Nederlands mobiliteitsprogramma een vliegende start.

Voor Automotive is de HTSM Automotive Roadmap 2020-2030 het uitgangspunt. In nauwe samenwerking tussen industrie, RAI Automotive Industry NL, Brainport Development en kennisinstellingen zijn innovatieprojecten Waterstof en Elektrificatieinnovatieve gedefinieerd met 65 bedrijven en kennisinstellingen. Zij willen Nederland koploper maken in groene en schone mobiliteit, en dragen zelf ruim 26 miljoen euro bij. 

Maar de berg onderwerpen die nog uit te werken is, is wel hoog. Interessante cross-sectorale vraagstukken liggen binnen de digitalisering en automatisering, zoals op infrastructuur en mobiliteitsplatformen, A.I., cyber security en communicatietechnologie. En op verduurzaming, zoals de tech-transfer van automotive naar maritiem en de luchtvaart. Maar ook het verduurzamen van energiedragers en motoren, batterijpakketten voor HD- applicaties en next generation batterijtechnologie. Ook zijn er uitdagingen rondom slim energiemanagement, heavy-duty laadinfrastructuur en tankinfrastructuur, en de integratie met energiesystemen. En uitdagingen rondom de ontwikkeling van lichtgewicht materialen. Want hoe lichter het vliegtuig of de auto, hoe minder energieverbruik. Kunnen we dat allemaal wel in Nederland?

Meerjarig programma Emissieloos Transport

Het is mooi dat het kabinet R&D subsidies biedt om duurzame projecten in de automotive, en de maritieme en luchtvaartsector te stimuleren. Duurzame en slimme mobiliteitsprojecten die door de coronacrisis op de lange baan zijn geschoven kunnen nu alsnog worden uitgevoerd. Dit ‘herstel’geld vanuit de overheid voor projecten is mooi, maar er is er ook structureel budget nodig voor meerjarige programma’s in het kader van emissieloos transport in de duurzaamheidsdoelstellingen. Om de mobiliteitssectoren perspectief te bieden.

De vraag is welke (overheids)partij de handschoen oppakt rondom deze specifieke vragen, en steun geeft aan een echte mobiliteitsagenda met een programma tot – zeg maar – 2030. Profiteert de Nederlandse maakindustrie hiervan? Op naar emissieloos te land, ter zee en in de lucht.

Lees ook deze bespiegelingen

Polycrisis

Polycrisis

Ooit moest ik het meervoud van crisis beschrijven, want op school kreeg ik strafwerk van de rector; een opstel. Het...

Cities of Things

Cities of Things

Een van de belangrijkste veranderingen die onze relatie met technologie bepalen is de rol die machine-intelligentie...

Water dwingt tot samenwerken

Water dwingt tot samenwerken

Als je in het leven niemand vertrouwt, heb je geen fijne tijd. Als je wilt samenwerken, moet je ook uitgaan van de...

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *