Waar gaat dat heen, met Nederland?!

27 februari 2013

Kom 9 juni naar het DEBAT Hans Laroes & Charles Esche! Van Abbemuseum, Eindhoven.

Zondag 9 juni, 14.00 – 15.30 uur. Locatie:  Auditorium Van Abbemuseum. Moderator: Carina Weijma

Hans Laroes, voormalig hoofdredacteur NOS en schrijver van het boek De littekens van de dag in gesprek met Charles Esche, directeur Van Abbemuseum Eindhoven. Jarenlang stond Hans Laroes midden in het nieuws. De littekens van de dag gaat over de stille revolutie in de journalistiek die wereldwijd gaande is. Hans Laroes beschrijft de functie van het nieuws voor een nadenkende samenleving. In onze samenleving van informatiedemocratisering waarin het publiek zijn eigen waarheid opzoekt, bekritiseert hij dat een groot deel van de hedendaagse journalistiek zich richt op de snelheid van het nieuws en de hypes, in plaats van de diepte in te gaan. Musea kampen echter met een tegenovergesteld probleem. Zij krijgen de kritiek dat ze niet voldoende meegaan met het grote publiek. Hans Laroes en Charles Esche spreken over de waarde van de publieke sector. Over dat wat niet direct in geld is uit te drukken. Er is een revival nodig van deze manier van denken, en dat raakt de journalistiek en de culturele wereld. Publiek is partner en  deelnemer in hoe we met elkaar samenleven.  Getuned op de tijdgeest, ieder vanuit zijn eigen vakgebied, geven zij hun mening. In het debat onderwerpen zoals:

•             welke rol speelt de media in een democratische cultuur?

•             welke verantwoordelijkheid heb je als publieke instelling?

•             hoe kun je kwaliteit waarborgen in zowel de journalistiek als ook de culturele sector?

•             in hoeverre ben je als museum en journalist verantwoordelijk om mensen te vertellen wat ze willen horen of moet je juist iets nieuws vertellen? En hoe ga je met dit spanningsveld om?

Voorafgaand aan het debat wordt de film What is Democracy? (2009) getoond van de Oostenrijkse kunstenaar Oliver Ressler. Na deze film start het debat tussen Laroes en Esche en vanaf 15.30 uur is er een borrel in museumcafé Karel 1.

LittekensvdDagHans Laroes: “Journalistiek is de zuurstof in een nadenkende democratische maatschappij. Kennis en informatie zijn belangrijk voor het optimaal functioneren van een hoogontwikkelde samenleving als Nederland en vele andere landen… Er zijn andere modellen voor het omroepbestel denkbaar dan die we nu kennen. Er moeten kerntaken geformuleerd worden. Garanderen van een jarenlange nieuwsvoorziening, plus achtergrond, documentaires, debat. De omroepvorm van slow journalism dus. Aantrekkelijk en spannend op basis van stevige uitgangspunten, en op basis van een contract met de samenleving. Controleerbaar en open. De publieke omroep kan zijn kennis onmiddellijk delen met de private sector. Een aanjager van vernieuwing… Het belangrijkste moet in het omroepbestel zelf gebeuren: het denken in termen van winst moet minder dominant worden. Het gaat niet om het eigen belang, maar om iets groters.”

Charles Esche:”We moeten als samenleving beter begrijpen welke rol kunst in de wereld kan spelen. Het vermogen om nieuwe wegen en gedachten te openen en ons te helpen de wereld anders voor te stellen. Imagine the world otherwise. Dat is een belangrijke taak in een periode van maatschappelijke en politieke onzekerheid over de richting die we met z’n allen op moeten gaan. Het voorspelde ‘ einde van de geschiedenis’  is uitgebleven, maar er is ook geen nieuwe theorie gekomen na de liberale democratie. Zo staat kunst vandaag voor de vragen ‘Zou kunst een rol kunnen spelen bij de ontdekking van nieuwe wegen voorbij onze huidige horizon?’ en: ‘Hoe kan kunst maatschappelijk relevant worden en toch haar autonomie behouden tegenover controlerende krachten zoals de markt en de overheid?’ Kunstenaars en Kunst gaan immers niet proberen de belangen van verschillende groepen met elkaar te verzoenen, want dan zou kunst zich als een instrument laten gebruiken en wordt ze propaganda of design’. ”

Het Auditorium gaat op 9 juni om 14.00 uur open. Van tevoren kun je op eigen gelegenheid de tentoonstellingen Black  or WhiteManon de Boer en Schenking Maurice van Valen bezoeken, die zaterdag 8 juni worden geopend. Lekker politiek incorrectie tekeningen, cartoons en informatiefilms. De toegang voor het debat is natuurlijk gratis. See you there!

Links met informatie:

Website Van Abbemuseum, Eindhoven

website Hans Laroes

Blog: Werken in de techn0logie, kunst, design

VAN ABBEMUSEUM Bilderdijklaan 10, Eindhoven Nederland +31 (0)40 238 1000 http://www.vanabbemuseum.nl/OPENINGSTIJDEN     MUSEUM, CAFE en SHOP di t/m zo 11:00 – 17:00 uur 1e donderdag van de maand gratis geopend tussen 17.00-21.00 uurOPENINGSTIJDEN     BIBLIOTHEEK di t/m vr 11:00 – 17:00 uur

Lees ook deze bespiegelingen

Polycrisis

Polycrisis

Ooit moest ik het meervoud van crisis beschrijven, want op school kreeg ik strafwerk van de rector; een opstel. Het...

Cities of Things

Cities of Things

Een van de belangrijkste veranderingen die onze relatie met technologie bepalen is de rol die machine-intelligentie...

Water dwingt tot samenwerken

Water dwingt tot samenwerken

Als je in het leven niemand vertrouwt, heb je geen fijne tijd. Als je wilt samenwerken, moet je ook uitgaan van de...

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *