Woodcircle – Van Abbemuseum

28 mei 2010

Crowdfunding Woodcircle – Richard Long – voor het Van Abbemuseum, Eindhoven

Augustus – oktober 2011

Kunstwerk Woodcircle van Richard Long was al tientallen jaren in bruikleen bij het Van Abbemuseum. De eigenaars wilden het werk echter verkopen, en er was een eenmalige kans om het als museum aan te kopen. De aankoop was niet begroot in het aankoopbudget van het museum. Op verzoek van de directie van het Van Abbemuseum schreef ik een plan om via crowdfunding minimaal €30.000,- euro op te halen als basisfinanciering om daarmee het kunstwerk aan te kunnen kopen. Crowdfunding maakt de wens om het kunstwerk Wood Circle te behouden niet alleen mogelijk, maar ook zichtbaar. Hiermee maakte het museum een switch naar andere vormen van financiering, zoals het openbaar om geld vragen. Doelstellingen waren tevens het creëren van ambassadeursschap, mede-eigenaarschap van het kunstwerk, verantwoordelijkheid voor openbaar kunstbezit, en landelijke aandacht.

Mijn werk was overzicht creeeren in de start up fase, schrijven van een plan, doelstellingen, strategie, en uitvoeringstaken, alsmede planning en actiestappen. Best practises in Nederland verkennen. Persoonlijke brieven  gesprekken met mogelijke geldschieters. Afstemming met Voordekunst mbt de financiële administratie, BKKC/Voordekunst.nl. Afstemming binnen het museum met de initiatiefnemers de cicerones (kunstkenners en docenten), directie, curatoren, en uitvoerenden. Dit betekende in beginsel stevig sturen en richtlijnen uitzetten. Maar juist acties aan anderen overlaten.

De financiering van € 30.000,= via crowdfunding kwam rond, en met BankGiroLoterij (BGL) maakten we de afspraak dat de aanvullende financiering van meer dan een ton euro’s uit de jaarlijks toegekende BGL gelden zouden worden gehaald. Dit leverde BGL tevens publiciteit. Alle namen van donateurs werden gepubliceerd op de witte muur van de museumzaal.

Parallel aan dit project voerde de gemeenteraad Eindhoven bezuinigingsdiscussies. Het slagen van het project toonde hoe het museum creatief cultureel ondernemerschap aanpakt. In de Raadszaal in Eindhoven hield ik een betoog over de identiteit en het belang van het museum.

Het project Woodcircle werd als een van de eerste grote crowdfunding acties in Nederland in de landelijke media Volkskrant en NRC als voorbeeld gesteld. Het Van Abbemuseum verleende op deze manier haar steun en naam aan . BKKC/Voordekunst.nl bij het starten van hun crowdfunding projecten nav de cultuurbezuinigingen van de overheid.

Download of lees de volledige casebeschrijving

Lees ook deze bespiegelingen

Holland High Tech branding

Holland High Tech branding

Holland High Tech - Positionering van de Nederlandse high-tech sector Het topteam High Tech Systemen en Materialen...

Brainport Industries

Brainport Industries

Strategische Communicatie en advisering Oktober 2010 tot op heden De regio Brainport rond Eindhoven kent een uniek...

ILI OPENLIGHT

ILI OPENLIGHT

Presentatie OPENLIGHT lab tijdens Beijing design Week, China - September 2011 Het Intelligent Lighting Institute (ILI)...

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *